tượng chuẩn đề composite

tượng chuẩn đề composite

tượng chuẩn đề composite

tượng chuẩn đề composite

tượng chuẩn đề composite

tượng chuẩn đề composite
tượng chuẩn đề composite

TƯỢNG CHUẨN ĐỀ COMPOSITE TƯỢNG CHUẨN ĐỀ ĐẸP

Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT , TƯỢNG CHUẨN ĐỀ COMPOSITE 

Trong kinh nói Chuẩn Đề Bồ Tát ngài xuất ra từ một tia hào quang phóng từ con mắt phải của Đức Phật A Di Đà, trong tay ôm một cành hoa sen. Nếu nói về huyền nghĩa, Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho lòng đại từ đại bi, và từ lòng từ bi rộng lớn vô biên ấy mà phát xuất một đại nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sanh đang cầu sự giải thoát khỏi đau khổ, và Chuẩn Đề Bồ Tát, hay Quan Thế Âm Bồ Tát như chúng ta thường gọi, chính là hiện thân cho đại nguyện ấy.

 

tượng chuẩn đề bồ tát composite

 

Theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập I, tr.962), Chuẩn đề, Phạn ngữ Cundi, Hán ngữ phiên âm là Chuẩn chi, Chuẩn nê, gọi đủ là Chuẩn đề Quan Âm, Chuẩn đề Phật Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn đề hay Thất câu chi Phật Mẫu. Chuẩn đề có nghĩa là thanh tịnh.

THỜ ƯỢNG CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT , TƯỢNG CHUẨN ĐỀ COMPOSITE QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ?

Theo tín ngưỡng nhà Phật thì thờ phật Chuẩn Đề Bồ Tát thứ nhất là để tưởng nhớ công đức thù thắng của đức phật; thứ hai là để cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát mọi chướng duyên.

Nếu gia đình có ban thờ phật riêng thì sẽ bố trí tượng phật Chuẩn Đề Bồ Tát ở chính giữa cao nhất trên ban thờ; nếu trên ban thờ có thờ cả phật A Di Đà thì sẽ đặt tượng phật Chuẩn Đề Bồ Tát ở phía thấp hơn.

 

tượng chuẩn đề composite

 

Nếu gia đình thờ phật và gia tiên trên cùng một ban thờ thì sẽ đặt tượng phật ở vị trí cao nhất rồi mới tới ảnh gia tiên.

Xung quanh ban thờ tượng phật gia chủ cần bày thêm các vật dụng để dâng hương hoa, dâng nước cúng phật.

Cơ sở tượng phật cao cấp vũ phong chuyên cung cấp : tượng phật đản sanh composite , tượng bổn sư composite , tượng a di đà composite , tượng quan âm composite , tượng chuẩn đề composite , tượng tây phương tam thánh composite , tượng tứ đại thiên vương composite , tượng đạt ma sư tổ composite , tượng mục kiền liên composite , tượng tiêu diện composite , tượng hộ pháp composite

 

Tin tức liên quan
Back-top