TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE
TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE - TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE

ĐÔI NÉT TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE ( TƯỢNG NGÀI VI ĐÀ )  VÀ TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE ( TƯỢNG ÔNG TIÊU )

Khi đến chùa, từ ngoài cổng đi vào chúng ta nhìn bên phải thấy tượng một vị rất hiền hòa, dân gian gọi đó là Ông thiện. Đó hình tượng của Ngài Vi Đà chúng ta hay gọi là tượng hộ pháp composite. Còn bên trái là tượng một vị rất dữ dằn, dân gian gọi đó là Ông ác. Đó hình tượng Tiêu Diện Đại Sĩ hay còn gọi là tượng tiêu diện composite (hoá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm).

Về ý nghĩa hình tượng hộ pháp composite :Hộ Pháp (chữ Nho là: 護法, sa. dharmapāla, pi. dhammapāla) theo nhà Phật, nhất là phái Kim cương thừa là những vị thần bảo vệ Phật từ & Phật Pháp.

 

tượng hộ pháp composite

 

Phật giáo Việt Nam liệt kê nhiều vị thần hộ pháp như Phạm Thiên, Kiên Lao, Đế Thích, Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhĩ, Địa Kỳ,…

Hai Tượng Hộ Pháp này thường được tạc rất lớn, đầu cao chấm nóc nhà, bố trí ở hai bên tiền đường. Thần trang phục như võ tướng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp, thân thể vạm vỡ, ngồi trên sư tử, có sẵn khí giới để bảo vệ đạo pháp.

Tượng hộ pháp composite được gọi là “ông Thiện” thường tô mặt trắng, nét mặt thanh thản, đặt ở bên tay trái bàn thờ Phật (từ trong nhìn ra), tay cầm viên ngọc thiện tâm, là báu vật của Phật tử, khích lệ mọi người noi theo.

Về ý nghĩa hình tượng tiêu diện composite :hì tô mặt đỏ, đặt bên tay phải bàn thờ Phật; nét mặt thần giận dữ, lăm lăm vũ khí để trừng trị kẻ ác tâm như răn đe mọi người lánh xa con đường dẫn đến sa ngã.

 

tượng tiêu diện composite

 

Ý NGHĨA TƯỢNG HỘ PHÁP COMPOSITE ( TƯỢNG NGÀI VI ĐÀ )  VÀ TƯỢNG TIÊU DIỆN COMPOSITE ( TƯỢNG ÔNG TIÊU )

Tượng hộ pháp compositetượng tiêu diện composite, mang một ý nghĩa thâm trầm, cao siêu hơn. Bởi vì lòng từ bi trong nhà Phật lúc nào cũng muốn đem lại sự an vui lợi lạc cho tất cả chúng sanh, nhưng do trình độ chúng sanh không giống nhau, nên các phương tiện hóa độ của chư Phật, Bồ-tát cũng khác nhau. Có người dùng lời hiền hòa, cử chỉ thương yêu chỉ dạy họ liền cảm mến nghe theo. Có người ngang bướng dùng lời hiền hòa nói họ không chịu nghe, buộc lòng phải có thái độ dường như ác dữ mới chuyển họ được. Như trên đã nói, Bồ Tát Quan Thế Âm vì phương tiện cứu độ loài quỷ đói, không để họ tiếp tục gây tạo ác nghiệp ăn thịt người nữa; nên vì lòng đại từ bi, Bồ Tát Quan Thế Âm đã phải hiện thân vào loài quỷ đói, đóng vai ông ác, để rồi cuối cùng cảm hóa được loài chúng sanh này.

Cơ sở tượng phật cao cấp vũ phong chuyên cung cấp : tượng phật đản sanh composite , tượng bổn sư composite , tượng a di đà composite , tượng quan âm composite , tượng chuẩn đề composite , tượng tây phương tam thánh composite , tượng tứ đại thiên vương composite , tượng đạt ma sư tổ composite , tượng mục kiền liên composite , tượng tiêu diện composite , tượng hộ pháp composite

 

Tin tức liên quan
Back-top