Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch
Tài khoản giao dịch

Chính sách vận chuyển

Sau khi quý khách hàng đã xem hàng và thanh toán tại cửa hàng xong, đội ngũ Chăm

sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiến hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật

sớm nhất đến quý khách qua email và tin nhắn SMS về thời gian giao hàng.

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong

khoảng thời gian sau đây:

Địa chỉ giao hàng Khu vực tập kết hàng hóa Thời gian giao hàng

thành phố Hồ Chí Minh Củ Chi 1-2 ngày làm việc

các khu vực khác Củ Chi 2 - 8 ngày làm việc

Back-top